در غربت این زمین....

در غربتِ این زمین
چوبِ حراج
زده اند عشق را
درقاموسِ دین......

وشرابِ سیاهِ نفت
پر است
درجامِ خونینِ حماقتِ شرق ...

بهانه ای بیش نیست
فریادِ بلندِ آوارگی
در رسانه هایِ آزادِ غرب....05/08/95

تصویر آوارگان شهر موصل....
/ 0 نظر / 43 بازدید