بانوی من

بانوی من
   هر روز و هرشب
      کوچه آشتی کنان محل را
          دوره می کنم
              شاید دوباره از آن گذر کنی
                 و چار سازِ
                       دل بی درمانم شوی
                                می دانم.....
که بی خیال این کوچه شدی
     وقتی دنبال می کردند رد پای تو را
           چشمان نامحرم
                     تک تک خشت های آن.........محمد ایثاری  نیا  10/12/92

/ 0 نظر / 26 بازدید