بازگشت تو

ازسادگی من
      همین بس
           که باورم شد بازگشت تو
               وقتی ترانه ی باران
                    در یک روزِ ســردِ زمستانی
                         نوید بهار را می داد........محمد ایثاری نیا 8/11/92

/ 0 نظر / 24 بازدید