زلف پریشان

بی تو زلفِ پریشان و
      سلسله ی موی دوست
            بی تو شوقِ دیدار و
                   قد رعنای دوست
                       بی تو دوری از یار و
                            آرزوی وصال
                                بی تو تمام عاشقانه ها
                                      بی معنی و نابجاست .......محمد ایثاری  نیا  12/12/92

/ 0 نظر / 23 بازدید