جوینی

فقید زنده یادی چون جوینی
که مانندش دگر شایدنبینیم
گشوده بال سوی عرش اعلا
ازین کاشانه پست زمینی
نبوداین مسکن سفلی به شان اش

غمش بردل نهاد ازبین ما رفت
جوار رحمت حق این صلا داد.
که مهمان خدا پیش خدارفت
نمیرد آن کرا نامش نکوگشت
که این قول و کلام کردگاراست،
به یوم پنجم بهمن سروشی
چنین دادند ندا ای بنده حق
گشوده پربیا درکویم ایدوست،
که اینگونه عروج مازیارست،
شده مهرآشیان غمگین ومحزون،
که فقدان چنین مردمهمی
بسی بی شک برای سبزوارست (روحش شاد).....مصیب مهرآشیان مسکنی
/ 0 نظر / 27 بازدید