روز های آخر سال

روز های آخر سال
       قرار نیمه تمام همکلاسی ها
              برای نرفتن به مدرسه.....

پدر و مادری نگران از
         نوشتن مشق های شب عید
                  زیر چراغ گردسوز....

دلهره ی تمام شدن تعطیلی نوروز
       و تکالیفی که باید پُر می شد
                 جای نقطه چین ها
                             با کلماتی خاص....

اما آقای معلم نگفت:

       آن جای خالی عزیزان از دست رفته را
                 با چه چیز پُرکنیم..............محمد ایثاری نیا 23/12/92

/ 0 نظر / 26 بازدید