بخار هیزمی


باز می کنم
    پنجره ی خانه ی
                     قدیمی را

و با چراغ گردسوزِنفتیِ کهنه ی

         جاماتده از جهیزِ مادر بزرگ
                  که سال ها

                   پاسوز مشق های درس زندگی ام بود
                           به دنبال خاطراتِ جا مانده از مهرِتو می گردم .......محمد ایثاری نیا 23/12/92

/ 0 نظر / 37 بازدید