نیزه ی سنان

چلیپا
  مقدس از روح خدا و
      دار محبوب
            ازسِرِّ اناالحق.....


اما هر دو شرمسار
    ازجفائی که نیزه ی "سنان"
          با سر سبز تو کرد..........محمد ایثاری نیا(جوینی)محرم 1393

/ 0 نظر / 23 بازدید