نوروز آمد

نوروزآمد
   آغازِ روزی نو
      برای مردمانی با عاطفه- غریب –
          در زمانه ای – عجیب -
              که احساسِ - قریب–ایشان
                 به گلدانِ  کاغذی  بی روحِ
                     بیش ازگلزارِ دشتِ زیبا ست.....
و خاک
  تشنه یِ پر عطشِ شرابِ عشق
       دستِ نیازِخویش می یازد به عطوفتِ دستان
                  تا جان دوباره یابد
                         رها ز دستِ تطاولِ تخریبِ انسان ...


انتظارِ یک اتفاقِ خوش برای آینده
       بدونِ خودباوری خویش  
              خیالی ست بیهوده.......


و اینک معجزه ای دیگر
  نوازشِ  گلبرگِ شکوفه های نو رسیده
      به نسیمِ پرمهر پیراهنِ گل گلیِ دخترِ ایلیاتی زمین(مادرطبیعت)
           پیش از شروعِ باران لطیفِ بهاری...


می نوازد عطرِخوشِ یاسِ سفیدِ  پیچ در پیچ امین الدوله  
      به صبحگاهانِ شهر
            در آرایشِ  دیوارِکنارِ باغچه
                 پیش از بیداری نازغنچه هایِ – محبت -
                      که  مهر آسمان همیشه جاری ست......... محمد ایثاری نیا

/ 0 نظر / 25 بازدید