تاوان نادیده گرفتن

طلوع خورشید
      و غروب آفتاب،
            شوخی تلخ و تکراریِ
                     آسمان است با من


تا پس دهم
    تاوان نادیده گرفتنت را
               با سیاهی شب ............. محمد ایثاری نیا  07/12/92

/ 0 نظر / 26 بازدید