سکوت غریبانه

زمستان تفسیرِِ غمِ چشمان توست

آنگاه که پُر از فریاد

در سکوتی غریبانه

بار سفر بستی و

به دیار معشوق شتافتی.....محمد ایثاری نیا(جوینی)

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت استاد فقید دکتر عزیزالله جوینی22/11/92

/ 0 نظر / 20 بازدید