چای دو نفره

چقدر سخت است

که پائیز باشد و

ابر هم باشد اما باران نبارد

وخیابان هم خیس نباشد

از همه بدتر اینکه

نه تو باشی

ونه دستی برای گرفتن و

نه پائی برای پیاده رفتن

و نه چشمی برای نگاه کردن

ونه جائی برای چای دونفره ریختن.......محمد ایثاری نیا 16/07/1393

/ 0 نظر / 26 بازدید