آلودگی هوا...

درد ناک
هوائی که دارد
ابرهای بغض آلود
بدون باران
در این
روزهای پائیزان...

برگ خیسی
نیست در زمین
شهردر گرو آلودگی دود
و ریزگرد ......

چشم انتظار بارش
جائی نیست برای گریز
وزش باد پائیزی باید ....

اینجا سخت است
هوا
برای نفس کشیدن......25/08/95
/ 0 نظر / 44 بازدید