اوج آسمان ها

هرچند پرواز کرده باشم
        به اوج آسمان ها
            باز هم برروی زمین
                غروب را تا سحر
                      برای طلوع دوباره ات
                            انتظار می کشم........... ......محمد ایثاری نیا 07/12/92

/ 0 نظر / 24 بازدید