چوپانِ آبادی

 آفتاب به آرامی
        غروب می کند و
               دشت مسافران روز را بدرقه......

آهای مرد روزگارانِ سخت
             چوپانِ آبادی
                      وقتِ استراحت نیست
                              - دشت -

                                       منتظر آمدن توست تا فردا.......محمد ایثاری نیا  27/10/92

/ 0 نظر / 24 بازدید