کاج آز

 کاخِ  آز

بنا شود بر خرابه های صداقت

      در زمینی که به جا مانده از مناعتِ طبعِ من و تو هنوز....

.

.

.

تا -کَمَر -

  زیرِ بارِ فقرشکسته

        گردنِ اختلاس برفراز است هنوز.....

 

-عدالت-

        خانه ای ساخته

             در کنارِ خانه ی زرمندانِ زورمدارِ با تزویر.....

  همسایه ی دیوار به دیوار     

           در زمینی که نامش بهشت است هنوز......24/11/93

/ 0 نظر / 26 بازدید