بهشت موعود

تو که باشی
   تمام غروب ها را
        دلگرم و عاشقم
             و گرنه
                 همه وقت و همه جا
                       برایم
                            دلگیر و بیگانه اند
                                  حتی بهشت موعود......محمد ایثاری نیا 2/12/92

/ 0 نظر / 23 بازدید