پروانه شدم

پروانه شدم ، دور تو گشتم
     سوختم و ساختم ای جان من
               شوق وصالت به کنار
                       نازت را که خریدارم.....

دست کم بگذار
        فنجانی چای میهمانت شوم......محمد ایثاری نیا 10/12/92

/ 0 نظر / 23 بازدید