هوای پائیز

هوای دلپذیر پائیز

به آرامی تورا می خواند

ونم نم قطره های باران

انتظار گونه های تو را می کشد

تا با بوسه های یواشکی

روز خوبی را برایت رقم زند

زود باش که این هوا

برای در آغوش کشیدنت بی تاب است.......محمد ایثاری نیا 04/07/1393

/ 0 نظر / 24 بازدید