کم آبی رودها

برای جبران کم آبی

      - رود ها -

           بسیج می شوند
                    تمام سد های عالم

                         تا ذخیره کنند
                               قطره های بارانی را
                                    که از ابـرِ چشمانِ تو می بارد..... ......محمد ایثاری نیا 02/12/92

/ 0 نظر / 25 بازدید