سلام دوباره

لقمه ای نان روغنی
      لب تنور داغ سنتی
          کمی کره محلی و
                دُنیائی صفا و مهربانی
                     ارزانی تو باد
                             تا به زندگی سلامی دوباره کنی...........محمد ایثاری نیا 13/10/92

/ 0 نظر / 27 بازدید