دفتر سرنوشت

دفترِ سرنوشت
که نوشته اند درآن
سرشت ما
گشوده است روزگار.....

قلم بردار و
بنویس از نو که
پائیزِ عاشق
خواهد خفت
در آغوش سرد خاک....

خمارِ خوابِ زمستانی
خواهد بود چشمانِ نازِ بهار
اگرمهر آفتاب عالم تاب
بی تاب نباشد نگارش

واژه به واژه یِ قصه ی
رویشِ جوانه هایِ عشق را
در انتظارِ آوازِ بیداریِ پرستوهایِ مهاجر
هنگامه یِ بازگشت.......
/ 1 نظر / 30 بازدید
eisari267

متاسفانه در تغییرات ورژن جدید برخی اشعار حذف شده است...