نم نم قطره های باران

نم نم قطره های باران
انتظار شقایق
فکرِ بوسه ای  بی گمان- یواشکی-
دور از چشمِ گل عاشقِ همیشه ی زمان
بر دستانِ زمینِ خاسته از خوابِ خوشِ زمستان.......
 دشتِ بی کران در اندیشه ی تکفیرِ سرما ی اسفندِ گذشته
- خندان-.....
 آلاله های وحشی بی تاب اند
هر- آن- برای آغوشِ نازِ نسیمِ دل انگیزِ بهاران می گشایند دل و جان.....  
لطافتِ ابری آسمان
غنچه های نوشکفته ی– بار-بر درختان آرامشِ بعدِ – طوفان-
هدیه ای گران از خالقِ اِنس و جان برای تو
ای انسان........محمد ایثاری نیا(جوینی) 03/01/1394
/ 0 نظر / 26 بازدید