آغازِ زمستان

     زمستان آغازیست
             برای دانه های خفته در خاک
                   تا رویشِ آرامِ جوانه هارا
                          پیوندی جاودانه بخشند
                                 با فصلِ شکوفائی غنچه ها

می تکانم تمام خانه ی
      - دل -را

      ازغبارِدود گرفتهِ شب های سردِ روزگار
             تا میهمانِ آشیانه ی
                   پرستو هایِ مهاجری شود
                          که بر روی درختِ خشکیده یِ بی برگِ باغچه
                                    سر می دهند نوید بارش نم نم باران بهاری را.......محمد ایثاری نیا 14/09/93

/ 0 نظر / 25 بازدید