امید زندگی

آنگاه که امپراتوری سرما
      تسخیر کرد زمین را
             و نوشت با خط سفید
                      تمام ورق های سرنوشتم را
                                 تو تنها امید زندگیم شدی......محمد ایثاری نیا 19/11/92

/ 0 نظر / 26 بازدید