عمر طی شده

گام به گام تا اینکه کُمِیتم نه لنگد عرض زندگی ام طی شد به پام....... به سختی فراوان به سرعت برق و باد گذشت جوانی ام زود هنگام...... شانه به شانه تمام طول دوران تجربه آموختم درهمه حال ماندگار درس ِ روزگارم..... مست غرورِ خیالی خوش بی خبر از احوال خویش غافل از تو در همه حال خویش پیمانه – پر- شده ام ..... زاد روزم گفت:..... به فکر عاقبت باش ای عافیت اندیش......09/01/94

/ 0 نظر / 31 بازدید